Aktualności

8 września 2019r - "Zakoduj Swoją Przyszłość" 
Zajęcia w ramach projektu "Zakoduj Swoją Przyszłość" będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamionce Wielkiej oraz w Szkole Podstawowej
w Mystkowie. W trakcie zajęć uczniowie tworzyć będą programy w języku Python.

3 czerwca 2019r - "Zakoduj Swoją Przyszłość"
Od września 2019r ruszamy z nowym projektem popularyzującym naukę programowania. Projekt "Zakoduj Swoją Przyszłość" finansowany ze środków FIO Małopolska będziemy prowadzić w wybranych 2 szkołach z terenu powiatu nowosądeckiego.

 2 czerwca 2019r - "Oswoić Pythona"
Od początku maja realizujemy w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu oraz w Szkole Podstawowej w Wielogłowach  projekt "Oswoić Pythona".
Projekt realizowany będzie do końca czerwca. W ramach tego projektu stworzone zostały 2 grupy młodych programistów. Realizacja zajęć możliwa jest dzięki dotacji z Fundacji PZU.

28 kwietnia 2019r - "Oswoić  Pythona"
 
W maju i czerwcu planujemy przeprowadzenie zajęć z programowania  dla uczniów klas 4-8. Tym razem tematem zajęć będzie programowanie w języku Python.(jest to język, w którym np. stworzono serwis Youtube) . Tematyka dostosowana do wieku dzieci i ich umiejętności.  Zajęcia planowane są raz w tygodniu w wymiarze 2 x 45 minut, dla grupy 10-15 uczniów. Zajęcia prowadzone będą w ramach działalności Fundacji „Inventor”, a projekt sfinansowano ze środków  Fundacji PZU. Zajęcia dla dzieci są bezpłatne.

26 września 2018r - "Ze Scratchem w świat gier"
W październiku i listopadzie w  Szkole Podstawowej im. gen. J. Gizy w Wielogłowach realizowany będzie projekt  "Ze Scratchem w świat gier".
Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska.

19 stycznia 2018r - Kurs Programowania w języku C++
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie "Programowanie w języku C++". Wprawdzie kurs jest kierowany przede wszystkim do uczniów szkół średnich, jednak mile widziane będą również inne zainteresowane osoby. Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących. Zajęcia będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Nowym Sączu od początku lutego, w środy o godz. 16.30. Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu po dwie jednostki 45 minutowe. Całość szkolenia obejmuje 32 godz. zajęć. Koszt uczestnictwa to 25 zł za jedną jednostkę 45 minutową. Zapisy pod numerem telefonu 608 645 720 oraz drogą mailową na adres inventor@fundacjainventor.pl do 2 lutego 2018r.

27 listopada 2017r. - Rozpoczęliśmy realizację projektu "Postaw na Programowanie" . Zajęcia odbywają się zgodnie z założeniami projektu w małych miejscowościach powiatu nowosądeckiego, a mianowicie w szkołach: w Kamionce Wielkiej, Mystkowie oraz w Mszalnicy. Projekt realizujemy dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź.

24 listopada 2017r.
- Zakończyliśmy realizację projektu "Szkoła Mistrzów Programowania". Zajęcia prowadzone były w Szkole Podstawowej w Gródku nad Dunajcem. Projekt realizowany był ze środków Fundacji "Inventor".

25 października
- Z końcem listopada rozpoczynamy nowy projekt "Postaw na programowanie". Projekt skierowany jest do uczniów z małych miejscowości z terenu powiatu nowosądeckiego. Zainteresowane  szkoły prosimy o kontakt z Fundacją.  Projekt będziemy realizować dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź.

23 września -  Od 25 września rozpoczynamy realizację projektu "Akademia Młodego Programisty".  Projekt realizowany będzie w trzech sądeckich szkołach: Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 18 oraz w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Franciszka Blachnickiego. Zajęcia z programowania będziemy prowadzić również w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem. Dzieci uczestniczące w zajęciach nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.


26 lipca 2017r  -  Z końcem września planujemy start nowego projektu, który chcielibyśmy realizować przez cały rok szkolny 2017/2018 w wybranych szkołach powiatu nowosądeckiego. Tytuł projektu "Info Ekspert", projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.


12 lipca 2017r  Od 25 września ruszamy z projektem "Akademia Młodego Programisty". Projekt sfinansowany jest ze środków Fundacji PZU.

Projekt realizowany będzie w trzech szkołach na terenie Nowego Sącza.


10 lipca 2017r -  We wrześniu rozpoczynamy cykl zajęć z nauki programowania przeznaczony dla uczniów klas 3-6 szkoły podstawowej.

Zajęcia obejmować będą naukę elementów logiki i algorytmiki, oczywiście na poziomie dostosowanym do wieku dzieci, a przede wszystkim

zajmiemy się programowaniem w języku Scratch, ze szczególnym naciskiem na zastosowanie poznanych  procedur do rozwiązywania praktycznych

problemów. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem.