Nasze projekty

"Zakoduj Swoją Przyszłość"

 

W ramach realizacji projektu uczniowie z dwóch szkół poznają zasady programowania w języku Python.(jest to język, w którym np. stworzono serwis Youtube). Tematyka dostosowana jest do wieku dzieci i ich umiejętności. Nauka Pythona prowadzona jest od podstaw.   Zajęcia prowadzone  są raz w tygodniu w wymiarze 3 x 45 minut, dla grupy 10-15 uczniów. Zajęcia odbywają się w ramach działalności Fundacji „Inventor”, a środki na organizację zajęć pochodzą z dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska. Zajęcia dla dzieci są bezpłatne.

logo_fio_nowe 11png


Logo-Maopolska2png"Oswoić Pythona"

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów przez wdrożenie ich do sprawnego posługiwania się językiem Python, do
rozwiązywania szkolnych "problemów" z matematyki(tworzenie aplikacji "matematycznych") a także wykształcenie umiejętności
tworzenia prostych gier. Bezpośrednio w projekt będą zaangażowane dzieci biorące udział w zajęciach z podstaw algorytmiki a przede wszystkim nauki programowania. Będą to dzieci z klas 5-8 szkoły podstawowej(2 grupy 15 osobowe z dwóch szkół) .Zajęcia będą się odbywały dwustopniowo. Pierwszy etap, to zajęcia z podstaw algorytmiki, logiki i nauki programowania w języku Python. Drugi etap to pogłębianie wiedzy z dziedziny programowania w języku Python oraz wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU”.
image001png


"Ze Scratchem w świat gier".

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Wielogłowach, skierowany jest do uczniów klas 4-8.  Podczas 20 godzinnych zajęć, dwie grupy uczniów poznają zasady programowania tworząc gry komputerowe według własnego scenariusza. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich."Postaw na Programowanie"


Projekt skierowany  do dzieci klas 3-7 szkoły podstawowej. W trakcie zajęć trwających 4 miesiące, uczestnicy projektu poznawali podstawy algorytmiki, logiki i nauki programowania, w przyjaznym dla dzieci języku Scratch, a także wykorzystywali poznaną wiedzę do rozwiązywania szkolnych zadań, na przykład z matematyki. Zajęcia odbywały się dwustopniowo. Pierwszy etap, to zajęcia prowadzone w wymiarze 16 jednostek 45 minutowych, z podstaw algorytmiki, logiki i nauki programowania w języku Scratch. Drugi etap to pogłębianie wiedzy z dziedziny programowania w języku Sctratch oraz wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, na przykład do rozwiązywania szkolnych zadań z matematyki etc. Drugi etap to kolejne 16 godzin zajęć, odbywających się w wymiarze 2 jednostek 45 minutowych tygodniowo. Projekt realizowany był w szkołach z terenu  gminy Kamionka Wielka - SP w Mystkowie, SP w Kamionce Wielkiej oraz SP w Mszalnicy.

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź"Akademia Młodego Programisty"

Projekt zrealizowany na terenie trzech nowosądeckich szkół - Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im.  ks. Franciszka Blachnickiego. Projekt obejmował 32 godziny zajęć nauki programowania z elementami tworzenia gier komputerowych. W trakcie zajęć uczestnicy poznawali  zasady tworzenia  programów oraz wykorzystania ich do rozwiązywania szkolnych zadań np. z matematyki.

Projekt realizowany był dzięki wsparciu Fundacji PZU.